เรื่องของการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจากการที่มีรูปแบบและวิธีการเล่นนั้นค่อนข้างจะง่ายต่อการเล่นและรูปแบบการเล่นนั้นก็สามารถเล่นได้จำนวนคนที่มากทำให้กลายเป็นกีฬาการเล่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน เนื่องจากต้นกำเนิดของกีฬาฟุตบอลเองนั้นก็มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังใช้หนังสัตว์เป็นมาใช้ทำเป็นลูกบอลทั่ว ๆ ไปที่ยังไม่ได้มีรูปแบบการพัฒนาที่จะเป็นเพียงการเตะเดาะกันทั่วไปก่อนและเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเล่นฟุตบอลให้มีความน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเล่นได้กับคนหลายคนพร้อมกัน จนมาถึงในปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนารูปแบบการเล่นฟุตบอลให้มีการแบ่งเป็นทีมทั้งสองฝ่ายเอาไว้เพื่อใช้ในการเล่นกีฬารูปแบบนี้ที่จะต้องมีการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวและเลี้ยงฟุตบอลนี้เองก็เป็นเหมือน ประโยชน์ของการเล่นฟุตบอล ที่เหมือนการออกกำลังกายอีกประเภทหนึ่งที่ได้มีการทำให้ร่างกายนั้นมีระบบการทำงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจที่จะช่วยให้การทำงานของปอดมีประสิทธิภาพหรือหัวใจก็จะมีการทำงานสูบฉีดเลือดให้มีระบบมากยิ่งขึ้น และนอกจากการทำงานของระบบปอดกับระบบหัวใจจะมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนั้นก็ยังมีเรื่องของการที่ได้เล่นฟุตบอลนั้นทำให้ระบบกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ เองก็มีการทำงานที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นขา น่องขา เอว สะโพก และหน้าท้องที่ได้มีการออกกำลังเหมือนกับการวิ่งออกกำลังกายทั่วไปแต่มีจุดมุ่งหมายในการเล่นฟุตบอลเข้ามาเป็นตัวช่วยให้การออกกำลังกายรูปแบบนี้เองก็ไม่น่าเบื่อ จึงกลายเป็นอีกหนึ่ง ประโยชน์ของการเล่นฟุตบอล  ประโยชน์ของการเล่นฟุตบอล นอกจากจะช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายของระบบร่างกายแล้วนั้นยังมีเรื่องของการได้พบปะกับผู้คนที่เพิ่มขึ้นจากการเล่นกีฬาฟุตบอลด้วยกันทำให้ การมีสัมพันธ์ทางสังคมนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกัน เพราะการเล่นฟุตบอลเองก็จำเป็นที่จะต้องมีการเล่นประสานงานกันเป็นทีมเพื่อที่จะสามารถเอาชัยชนะกับทีมคู่แข่งจึงจำเป็นที่จะต้องมีการคุยกันก่อนที่จะทำการเล่นกีฬาฟุตบอลและเมื่อได้รับชัยชนะมาก็เปรียบเสมือนรางวัลของการเล่นกีฬาฟุตบอลประเภทนี้เองทำให้มีความภูมิใจมากกว่าเดิม และอาจจะยังได้เพื่อนจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นทีมตัวเองหรือคู่แข่ง ซึ่งเรื่องของการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นก็เหมือนสิ่งที่ช่วยให้พบปะสังคมมากยิ่งขึ้นก็ว่าได้